REGULAMIN

 

KAMIKAZE PRODUKCJA

KATARZYNA KACZMARSKA

GÓRCZEWSKA 112/35

01-110 WARSZAWA

REGON: 147056765

NIP: 664-203-08-62

TEL. 721601234

e-mail: kontakt@kamikaze-produkcja.pl

 

Sprzedaż:

- Podane w sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT;

- Sklep www.kamikaze-shop.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet;

- Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów do oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych;

- Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru.

 

Zamówienia produktów gotowych:

- Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu;

- Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia;

- Realizacja zamówień płatnych przy odbiorze rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia i potwierdzenia drogą e-mailową;

- Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia pieniędzy opłacających zamówienie na konto sklepu;

- Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku;

-  Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT;

- Każdy klient, który dokonał rejestracji, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich zamówień dokonanych w sklepie;

- Termin otrzymania przesyłki jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy;

- Zakupiony  towar  wraz  z  dokumentem sprzedaży  jest  wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

Odbiór zleceń/Koszty dostawy:

Termin dostawy zamówionego towaru ustalony z Kamikaze Produkcja jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego;

Dostawy realizowane są z siedziby firmy w Wąchocku;
Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
- odbiór osobisty,
- przesyłka kurierska.

Istnieje możliwość wysyłki poza terytorium Polski po każdorazowym wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki;
W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia. Koszt ten jest ustalany przed zatwierdzeniem zamówienia. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki pod względem jej ewentualnego uszkodzenia podczas transportu i w razie stwierdzenia wad natychmiast zawiadomić firmę Kamikaze Produkcja, a reklamacje zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego firmy kurierskiej w momencie odbioru towarów pod rygorem unieważnienia reklamacji.

 

Wymiany:

- Towary zakupione w sklepie www.kamikaze-shop.pl podlegają wymianie;

- Wymiany można dokonać na towar znajdujący się aktualnie w ofercie sklepu;

- Przed wymianą towaru należy skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia czy towar znajduję się w ofercie;

- Zamiar wymiany należy zgłosić w formie mailowej w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki;

-Wymianie podlegają tylko produkty, które nie mają śladów użytkowania.

 

Zwroty:

- Każdy klient ma prawo na rezygnację z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych wyjątek stanowią towary na specjalne zamówienie (towary te nie podlegają zwrotowi). Zamiar dokonania zwrotu należy zgłosić w formie mailowej w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki;

- Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy w przeciągu pięciu dni roboczych;

-Zwrotom podlegają tylko produkty, które nie mają śladów użytkowania;

- W przypadku gdy wymiana lub zwrot towaru na inny przedmiot spowodowana jest naszą pomyłka zwracamy wszystkie poniesione przez Państwa koszty związane 
z odesłaniem towaru.

 

ADRES NA KTÓRY NALEŻY WYSYŁAĆ TOWAR DO WYMIANY/ZWROTU:

KAMIKAZE PRODUKCJA

WYGODA 8B

27-215 WĄCHOCK

 

 

Reklamacje produktów:

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie jakichkolwiek niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Kamikaze Produkcja, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia;

W wypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Kamikaze Produkcja zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów;

Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia;
Kamikaze Produkcja nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności firmy Kamikaze Produkcja;

- Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu objęte są gwarancją producenta.

- W przypadku kiedy otrzymany towar posiada wady techniczne lub wady produkcyjne, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru;

- Reklamacje rozpatrzone są najpóźniej w przeciągu czternastu dni roboczych;

- Uszkodzony towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeśli jest to możliwe, w innym przypadku sklep zaoferuje wymianę na inny produkt lub zwrot równowartości ceny towaru.

 

Ograniczona odpowiedzialność:

Kamikaze Produkcja nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które Kamikaze Produkcja nie ponosi winy. W szczególności Kamikaze Produkcja nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów przedstawionych na www.kamikaze-shop.pl, a kolorystyką przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży z firmy Kamikaze Produkcja.

 

Polityka prywatności:

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania

z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów

i procesu rejestracji na Witrynie:

W przypadku osób fizycznych:

- nazwisko i imię

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu.

W przypadku firm:

- Nazwa firmy

- NIP

- Adres/adres do korespondencji

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z możliwości dokonania transakcji w Naszym sklepie internetowym;

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, bądź usuwania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

 

Postanowienia końcowe:

- Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są chronione;

- Wszyscy Klienci mają wgląd do swoich danych, a także możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia;

-  Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa;

- W sprawach nieuregulowanych regulaminem sklepu stosuje się stosowne przepisy prawne. Umowy cywilno-prawne zawierane za pomocą metod elektronicznych uregulowane są przepisami kodeksu cywilnego oraz (od 1 lipca 2000 r.) – przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z 2000  r. Nr 22, poz. 271). Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa 
w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.